Deborah J. Carter

Met een natuurlijk gevoel voor improvisatie, variatie, swing en frasering creëert ze nieuwe versies van bekende liedjes van de Beatles.
A Beatles Tribute.