Gerard Alderliefste

Gerard Alderliefste heeft twee levens. In het ene is hij verslavingsarts, in het andere muzikant.