Callas | Onassis | Kennedy

‘CALLAS | ONASSIS | KENNEDY’ is een muzikale vete over passie en wraak, waarin feit en fictie op verrassende wijze door elkaar heen lopen.