Groen theater

Spant streeft als onderneming naar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast het Gouden Green Key certificaat is Spant ook 100% CO2-neutraal, door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en het compenseren van de niet te vermijden uitstoot.